BANDY

Säsongen 2019/2020 fick Falu fotoklubb (där jag är medlem) frågan om någon kunde tänka sig fota Falu BS Bandy så de skulle kunna använda bilderna på sina sociala medier. Då jag är intresserad av sport och dessutom en gång i tiden själv spelat bandy tyckte jag det kunde vara kul att testa. Att företaget jag jobbat på sen december 2013 dessutom sponsrar bandyklubben gjorde det extra intressant att ställa upp och fota.


Season 2019/2020 the camera club of which I'm a member got an inquiry if somebody would be interested in taking pictures for Falu BS Bandy for them to use on the social media platforms. Being quite interested in sports and actually once upon a time played bandy myself I thought it could be interesting to try this out. The fact that the company I've been working for since December 2013 is one of the jersey sponsors of the club made it even more interesting to give it a try. 

Sidan är under uppbyggnad!